تفاوت زمان وردپرس و کد در قالب آسترا

بررسی کردم. همه‌ی زمان‌های نوشته شده روی localhost ه. این زمان درعمل حدود 2.5 برابر میشه. تاثیر لایسنس ژاکت اونقدری که فکر می کردم نبود. کند کننده چیزها توی دموی 5 (مجموعا شده بود 4.200s).

  • Elementor plugin 1.500s
  • Astra Theme 0.800s
  • wp-includes/block-patterns.php 0.300s

برای مقایسه:

  • Delna Home Page: 0.046s
  • Fadak Home Page: 0.121s
  • Fadak AdmoPro: 0.109s